Özgeçmiş

Doğum Tarihi : 28.02.1978

1983-1988 Fatih İlkokulu, Bandırma

1988-1991 Şehit Süleyman Bey Ortaokulu, Bandırma

1991-1994 Lise, Astsubay Hazırlama Okulu, Çankırı

1999-2003 Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Eskişehir

2004-2008 Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Kamu Yönetimi), İzmir

2009-2011 Doktora, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Kamu Yönetimi), Denizli

2011-2015 Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Kamu Yönetimi), İzmir

AKADEMİK KARİYER

2010-2011 Araştırma Görevlisi, Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

2011-2014 Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

2014-2015 Visiting Scholar, The Center for Global Studies (CGS), University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, ABD

2016-2021 Yardımcı Doçent Doktor/Doktor Öğretim Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

2021- Doçent Doktor, Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

YABANCI DİLLER

İngilizce: KPDS-2011: 65; TOEIC-2011: 575

ASKERLİK

1995-2010 Türk Silahlı Kuvvetleri (Müstafi)

TEZLER

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Gökhan Dönmez, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ali Faruk Mutlusu, Türk Hukukunda Yasama Kısıntıları,
Legal Limitations on Judicial Review of Administrative Procedures in Turkish Law, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı, 2008.

DOKTORA TEZİ

Gökhan Dönmez, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Yaşar Metin Özdemir, 1982 Anayasası’nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi, Acquisition and Termination of Member of Parliament Status in the 1982 Constitution, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı, 2015.

YAYINLAR

KİTAPLAR [Kitap listesi için burasını tıklayınız]

MAKALELER [Kitap listesi için burasını tıklayınız]